W dniach 9 i 10 października odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENSI “Europejska sieć na rzecz integracji społecznej” w Starej Zagorze (Bułgaria), finansowanego z programu Erasmus + KA2 (Współpraca KA2 na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne w  kształceniu i szkoleniu zawodowym), w którym przedstawiono projekt, partnerów i ich rolę.

Celem projektu jest przedstawienie edukacji nieformalnej jako środka integracji dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy nie mieli formalnego systemu edukacji, takiego jak dzieci imigrantów. Dlatego celem jest porównanie metod przyjętych w różnych krajach partnerskich w celu opracowania modelu uczenia się języków, który może być stosowany niezależnie od kraju pochodzenia.

Celem projektu jest poprawa roli rodziców i wychowawców w sektorze pozaformalnym oraz w organizacjach, takich jak struktury wsparcia na rzecz włączenia społecznego dzieci i nastolatków o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Po pierwszym spotkaniu partnerskim każdy partner przygotuje raport analityczny na temat trudności w uczeniu się i integracji społecznej dzieci i nastolatków z trudnościami w nauce we własnym kraju. Analiza dotyczyć będzie również aspektów legislacyjnych, metodologicznych, pedagogicznych i społeczno-edukacyjnych.

c8e1a556-c7a2-4a3f-b4d2-11022c44a8c0