Între 9-10 octombrie a avut loc prima întâlnire a partenerilor proiectului ENSI – European Network for Social Inclusion – "Rețeaua europeană pentru incluziune socială". Întâlnirea a avut loc in Stara Zagora (Bulgaria), în cadrul acesteia fiind prezentate proiectul, partenerii și rolul acestora. Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ KA2 (KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – Parteneriate Strategice). Proiectul are ca scop prezentarea educației non-formale ca mijloc de incluziune pentru toți, în special pentru copiii și tinerii care nu au avut un parte de un sistem educațional formal cum ar fi copiii imigranților/refugiaților. Prin urmare, scopul proiectului este de a compara metodele adoptate în diferitele țări partenere pentru a dezvolta un model de învățare a limbilor care să poată fi utilizat indiferent de țara de origine. Proiectul vizează îmbunătățirea rolului părinților și al educatorilor în sectorul non-formal și al organizațiilor precum structurile de sprijin pentru incluziunea socială a copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale.

După prima întâlnire a partenerilor, fiecare partener va pregăti un raport analitic privind dificultățile de învățare și incluziunea socială a copiilor și adolescenților cu dificultăți de învățare în propria țară. Analiza se va referi la aspectele legislative, metodologice, pedagogice și socio-educative.

c8e1a556-c7a2-4a3f-b4d2-11022c44a8c0