След първата партньорска среща по проекта, която се проведе в Стара Загора, България всеки партньор разработи аналитичен доклад за състоянието и проблемите при обучението  и социалното приобщаване на децата и юношите със специални образователни потребности в тяхната страна. Анализът се фокусира преди всичко върху законодателните, методологическите, педагогическите и социално-образователните аспекти и сравнява добрите практики, използвани от различни организации за улесняване на изучаването на езика и социално-културните познания на приемащата страна за децата и младежите мигранти.

Партньорските доклади, събрани от асоциация „UBUNTU“ и „People Help the People“, бяха обсъдени и анализирани по време на втората среща на партньорите, проведена в Лусена (Испания) на 1 и 2 март 2018 г.

Най-добрите практики, тествани във всяка партньорска страна, ще бъдат обсъдени и споделени по време на международното обучение, организирана от координатора „People Help the People“ в сътрудничество с асоциация „UBUNTU“, която ще се проведе в град Палермо от 21 до 25 май 2018 г.

Foto_News2

Покана за участие

Курсът за обучение ще продължи 5 работни и ще се проведе чрез неформална методология, използвайки активно методи – активното участие и творческото генериране на новаторски решения, приложими в различен контекст, като се разработи модел, който да бъде тестван във всяка партньорска държава.

Курсът за обучение ще бъде на английски език (ниво A2-B1)

Ако желаете да участвате, изпратете автобиография (в европейски формат) до 26 март 2018 г. на