От 21 до 25 май 2018 г. в Палермо (Италия) се проведе обучителен курс (TC1) от европейския проект (Erasmus + KA2) “Европейска мрежа за социално включване – ENSI”, организиран от координатора на проекта „People Help the People“ в сътрудничество с „Centro Internazionale delle Culture Ubuntu“ (Италия).

В обучението участваха 33 души, сред които родители, възпитатели, социални аниматори, доброволци от организации, работещи за включване на деца и юноши с трудности в ученето, идващи от всяка партньорска държава. Обучаващият курс TC1 се проведе на английски език чрез неформална методология, използваща метода на улесняване и чрез активно участие и творческо създаване на иновативни решения, приложими в различни контексти, като определи модел, който да бъде експериментиран на местно ниво.
През време на курса бяха съпоставени най-добрите практики на всяка партньорска организация по проекта в контекста на образованието и включването на деца и юноши със затруднения в обучението.
След представянето на най-добрите практики от страна на всеки партньор се осъществи и споделяне на методите и дейностите по приемане и организация, насочени към деца и юноши с трудности в обучението, но се обърна внимание и на разликите от гледна точка на законодателството за признаване на лицата със специални образователни потребности /СОП/.
След курса на обучение всеки участник в собствената си страна ще организира локално обучение с колеги и ще тества техниките и методологиите, научени по време на дейността на TC1, включващи семейства, училища, асоциации и чуждестранни деца. С тях ще бъдат тествани компенсаторни
методологии, за да се улесни изучаването на езици, повиши училищния успех и социалното приобщаване.

Photo_News3