Od 21 do 25 maja 2018 r. W Palermo (Włochy) odbył się kurs szkoleniowy (TC1) projektu europejskiego (Erasmus + KA2) “Europejska sieć na rzecz integracji społecznej – ENSI”, organizowany przez koordynatora projektu Ludzie pomagają ludziom, w współpraca z Centro Internazionaledelle Culture Ubuntu (Włochy).
Wzięli w nich udział n. 33 osoby wśród rodziców, wychowawców, animatorów społecznych, wolontariuszy z organizacji pracujących na rzecz integracji dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, pochodzących z każdego kraju partnerskiego
TC1 został przeprowadzony w języku angielskim poprzez nieformalną metodologię z wykorzystaniem metody facylitacji oraz poprzez aktywne uczestnictwo i twórczą produkcję innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w różnych kontekstach, dając życie modelowi do eksperymentowania na poziomie lokalnym.
Podczas szkolenia zostały porównane najlepsze praktyki każdej organizacji partnerskiej projektu, w kontekście edukacji i integracji dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.

Z prezentacji najlepszych praktyk każdego partnera wyłonił się podział metod w działaniach związanych z przyjmowaniem i organizacją skierowanych do dzieci i nastolatków z trudnościami w nauce, ale także duża luka z punktu widzenia prawodawstwa w uznawaniu lub nie dziecko lub nastolatek taki jak SEN.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik we własnym kraju zorganizuje lokalne szkolenie z kolegami i przetestuje techniki i metodologie wyuczone podczas zajęć TC1, angażując rodziny, szkoły, stowarzyszenia i dzieci z zagranicy. Dzięki nim przetestowane zostaną metodologie kompensacyjne, aby ułatwić uczenie się języków, sukcesy szkolne i włączenie społeczne

Photo_News3