След курса за обучение (TC1), проведен в Палермо през май 2018 г., партньорите в собствената си страна изпълниха и тестваха компенсаторни техники и методики, за да улеснят изучаването на езици, повишаване на напредъка в училище и социалното приобщаване, научени по време на международното обучение TC1, включващи семейства, училища, асоциации и деца / младежи от чуждестранен произход.

В Италия People Help the People и Centro delle Culture Ubuntu изпълнява дейностите по изпълнението на различни нива, позволявайки на участниците да развият рефлексивно измерение и критично мислене (особено в случай на възрастни участници в локалното обучение) и да изпитат взаимодействия, основани основно на съпричастност и споделяне (особено при деца, които участват
тренингите за прилагането на най-добрите практики) ”. По време на тези дейности бяха включени учители от Палермо, експерти и някои сдружения, които работят с чужденци и деца.

 

Събитието, организирано от ЕВРО-тренинг и асоциираните партньори се състоя на Международния ден на майчиния език, на 21 февруари 2019 г., в Стара Загора (България). В него взеха участие повече от 60 души от 13 различни националности и възрасти. Участниците подготвиха различни храни от различни националности и всички се насладиха на интерактивни игри и дейности.
„Най-голямото въздействие беше радостта и щастието на хората, без значение каква култура, религия и език говорят. Събитието бе идеален пример за успешна социална интеграция в общността” (Христомир Зафиров, директор на EURO-trening).3

 

В Румъния Asociatia Fluturele Visator участва активно с доброволци от младежкия център в прилагането на най-добрите практики, използвайки методологията, научена от TC1 в Палермо. Доброволците са работили постоянно с децата във и извън училищна среда, особено с неформални дейности.4

 

В Испания Amigos de Europa в сътрудничество с Lucena Acoge работи по различни методи за подобряване на социалното включване като основна цел на проекта ENSI. Те са фокусирани върху млади мигранти, търсещи убежище и бежанци, разработване на нови добри практики, научени от партньорите по време на обучението в Палермо. „Особено интересен беше футболният отбор, който създадохме и участвахме в местно състезание, класирайки се на второ място” (Хавиер Моралес, президент на Amigos de Europa).5

 

В Полша, Фондация Foundation Family Center извърши дейности, свързани със спорта, като възможност за обединяване на местната общност. Насърчаване на спорта като средство за приобщаване, за решаване на междуличностните конфликти между младежите, за насърчаване на толерантността и за подпомагане на младите хора, за разбиране на проблемите на многообразието.
Спортът е обща практика за всички култури, където дисциплината, правилата и нормите са лесно разбираеми.6

 

Всички тези преживявания ще бъдат споделени по време на втория курс на обучение (TC2), който ще се проведе в Палермо от 8 до 12 юли 2019 г., в който експерти, родители, учители, представители на сдружения, които работят с чуждестранни деца и млади хора от всяка страна партньор ще участват.
TC2 ще се проведе чрез неформална методология, като се използва методът на фасилитиране, активно участие и творческо създаване на иновативни решения, приложими в различни контексти.