Despre proiect

Experți din asociațiile și organizațiile care lucrează cu copiii imigranți trebuie deseori să dezvolte strategii de intervenție în ceea ce privește incluziunea socială eficientă, strategii care să ofere, în primul rând, un angajament ferm în domeniul formării trainingurilor lingvistice bazate pe educaţia non-formală. Copiii imigranți pot fi considerați, exclusiv din motive socio-culturale, persoane cu nevoi educaționale speciale.

Proiectul “Rețeaua Europeană pentru Incluziune Socială” își propune să se bazeze pe bunele practici utilizate în educație cu instrumente compensatorii și să le transfere în formarea lingvistică non-formală pentru copiii imigranți.

Proiectul va compara metodele adoptate în diferitele țări partenere pentru a dezvolta un model de învățare lingvistică, model care să poată fi utilizat indiferent de țara de provenienţa a copiilor.

Activităţi

ENSI promovează obiective specifice:

 • Promovarea schimbului de bune practici între asistenții sociali în domeniul instruirii lingvistice non-formale a copiilor imigranți
 • Promovarea recunoașterii învățării non-formale și informale în domeniul educației adulților
 • Îmbunătățirea dimensiunii internaționale a activităților în domeniul educației adulților
 • Îmbunătățirea rolului părinților și al educatorilor în sectorul non-formal și organizații, cum ar fi structurile de sprijin pentru incluziunea socială a copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale

 

Activitățile planificate sunt:

 • Activitatea Nr. 2: Eveniment de formare pe termen scurt a personalului. Beneficiarii acestui curs de formare fiind educatori ai organizațiilor non-formale
 • Activitatea Nr. 2: Educația lfoloseşte modelul dezvoltat în timpul cursurilor transnaționale de educație non-formală
 • Nr. 5 Întâlnire transnaţională a partenerilor

Parteneriat

LOGOPHP

Website
Facebook Page

“People Help the People “, urmărește obținerea solidarității sociale prin căsătorirea întregului concept de “integrare umană” în lume, cu referire în special la Europa și zona mediteraneană, prin promovarea persoanei umane și recuperarea, conservarea și consolidarea istorica, culturala și de mediu, integrate într-o dezvoltare durabilă generală.

Obiectivul “People Help the People “este să creeze oportunități de cooperare și parteneriat pentru a exporta cele mai bune practici de la o țară la alta, în vederea unei integrări mai mari între oameni. Integrare aceasta reprezintă nu numai o creștere în termeni de umanitate pura , ci și o pârghie pentru dezvoltarea economică și răscumpărarea socială. Iar Sicilia, baza ideologică a acestei rețele, joacă un joc simbolic și strategic, plasata într-o poziție geografică privilegiată, în centrul Mediteranei, avand o tradiție de mii de ani de dominație străină care a făcut-o răscruce de civilizație, un loc de experimentare și integrare a popoarelor.

LogoBD

Website
Facebook Page

La Scopul Butterfly Dreamer este de a pregăti, promova și implementa in comunitate la toate nivelurile, proiecte de dezvoltare a activităților educaționale, modernizarea comunității locale, a tineretului, dezvoltarea socială, comunitară, infrastructură, agricultură și obținerea de fonduri interne și externe necesare în desfășurarea lor.

Obiectivele organizației:

Obiectivul principal al asociației este direcționarea comunității locale în ceea ce privește dezvoltarea culturală, artistică, religioasă, infrastructurală, educație, educație de tineret, cercetare, educație fizică, sănătate, mediu, dezvoltare economică și socială, apărare și promovare profesională sau de afaceri.

Obiectivele asociației sunt:

 • Îmbunătățirea calității vieții prin implementarea proiectelor în comunitatea locală
 • Sprijinirea creșterii performanței operaționale și financiare a organismelor autonome și a întreprinderilor care furnizează servicii publice locale
 • Dezvoltarea capacității instituționale a administrației locale
 • Elaborarea inițiativelor și a parteneriatelor public-privat
 • Creșterea educației în comunitatea locală prin implementarea proiectelor educaționale
 • Organizarea de seminarii, ateliere de lucru, consultanta si studii de piata, ateliere si expozitii
 • Stabilirea de parteneriate internationale si domestice in special cu asociatii care promoveaza aceleasi idei ca si Butterfly Dreamer
 • Afirmarea educației și culturii interdisciplinare
 • Participarea la proiecte finanțate de UE
 • Informarea despre oportunitățile de colaborare internațională
 • Tabere tematice pentru studenți pe teme legate de democrație, drepturile omului, relația individuală – actori comunitari
 • Cercetarea impactului metodelor alternative de predare
 • Proiecte pe tema educației, administrației publice, infrastructurii, minorităților etnice, culturii romilor, tineretului, religiei, sportului, sănătății și de acordare a granturilor proiectelor strategice
 • Conservarea monumentelor culturale
 • Ajutând săracii defavorizați
 • Asistență persoanelor dezavantajate fizic, copii și vârstnici
 • Activități de tineret
 • Protejarea mediului și a naturii
logo

Website
Facebook Page

“Amigos de Europa” este o asociație dedicată în întregime dezvoltării tineretului. Misiunea sa este de a stimula și susține participarea activă, civică și responsabilă a tinerilor in mediul educațional, social, cultural și economic al comunităților în care trăiesc.

Amigos de Europa își concentrează eforturile asupra unor activități cu obiective clare, cum ar fi dezvoltarea, susținerea și consolidarea consilierii, informarea și formarea proceselor generației țintă, într-un context european. Aceste obiective vor fi atinse prin crearea unui mediu favorabil în comunitățile acestor tineri pentru sporirea performanțelor lor personale și profesionale. În plus, nevoile lor vor fi identificate și îndeplinite în permanență printr-o gamă largă de activități durabile.

Pentru buna funcționare, această asociație se bazează pe principiile voluntariatului responsabil, auto-motivației și autodeterminării, participării civice active, inițiative, implicare și cooperare, adaptabilitate, continuitate, competență, competitivitate, prietenie, respect reciproc și sprijin, democrația, transparența, echitatea, legalitatea, durabilitatea, dialogul social, toleranța, versatilitatea și nediscriminarea.

EURO-training Logo

Website

“EURO-training” este o organizație non-profit și non-guvernamentală, înființată în 2004 și localizată în Stara Zagora, Bulgaria.

Scopul nostru principal este legat de promovarea și sprijinirea diferitelor tipuri și forme de activități de formare.

Credem cu tărie că numai persoanele bine educate și instruite sunt capabile să facă o tranziție spre economia bazată pe cunoaștere și pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.

În Epoca de Învățare, echiparea persoanelor cu cunoștințele și abilitățile corecte este crucială pentru menținerea unor niveluri ridicate și durabile de ocupare a forței de muncă și a stabilității prețurilor.

Dar viziunea noastră despre epoca de învățare este mai mult decât ocuparea forței de muncă. Dezvoltarea unei culturi a învățării va contribui la construirea unei societăți unite, va contribui la crearea independenței personale și va încuraja creativitatea și inovația.

Unknown

Facebook Page

UBUNTU (Centrul Internațional de Cultură) este o asociație voluntară în Sicilia. Proiectul Ubuntu a fost înființat în 2006 în inima orașului Ballarò, în centrul orașului Palermo, cartier cu o rată ridicată a imigranților și o condiție socio-economică extrem de precară.

Obiectivele principale ale asociației sunt:

 • Să susțină tineretul local prin formare, sprijin pentru căutarea unui loc de muncă și mobilitatea în străinătate;
 • Să încurajeze cooperarea internațională și mobilitatea în domeniul serviciilor sociale între asociații și organizații culturale;
 • Sprijinirea cooperării europene în domeniul social;
 • Promovarea, în general, a cooperării internaționale în sectorul social și, în special, a comunicării interculturale

Urmărind filosofia africană inspirată de nume, bazată pe integritate, bunăvoință și respect față de alții, s-a născut cu scopul de a ajuta familiile imigrante care trăiesc și lucrează în orașul Palermo.

Ajutorul Ubuntu pentru familii este concret. Asociația are grijă de copiii familiilor imigranților, astfel încât părinții să poată lucra liniștiti știind că există un grup de oameni care au grijă de micuții lor. Datorită contribuțiilor și sprijinului moral, uman și concret al multor oameni și asociații, Ubuntu este în cele din urmă o realitate caldă și primitoare care protejează și sprijină creșterea și educația copiilor care frecventează centrul. Principalele servicii oferite familiilor sunt: parcare pentru copii, activități post-școlare, sprijin legal și psihic pentru părinți, asistență medicală.

Ubuntu s-a implicat în proiecte pentru tineri de la constituirea sa în 2006. Avem o rețea extinsă de asociații și organizații care activează în domeniul serviciilor sociale din Italia și Europa. Activitățile noastre se axează pe munca socială, ca instrument de creștere profesională și abilitare a tinerilor. Ubuntu salută, de asemenea, tinerii încredințați de serviciile sociale și, din 2016, a fost acreditat pentru a găzdui voluntari SEV. Lucrătorii noștri sunt foști voluntari europeni care au decis să rămână în Palermo și lucrează acum ca lucrători sociali la Palermo datorită programelor și stimulentelor pentru garantarea tinerilor

LogoFamilyCenter

Website

Obiectivul principal al “Family Center Foundation” este susținerea dezvoltării omogene a vieții de familie, în special a activităților sociale, culturale, științifice și educaționale. Organizația se află în Bytom (provincia Silezia), Polonia.

Fundația Family Center colaborează cu organizațiile internaționale. Colaborarea se referă la realizarea de proiecte în schimbul experienței și transferul de bune practici. Fundația Centrul Familiei întreprinde cercetări științifice internaționale, pregătește pentru analiza nevoilor participanților și difuzează rezultatele.

Activitățile desfășurate se referă la mai multe forme de sprijinire a familiilor. Una dintre forme este consultarea psihologică. Consultările se referă la problemele legate de părinți, la conflictele maritale și la dificultățile de comunicare din cadrul familiei.

Obiectivele Fundației sunt sprijinirea dezvoltării cuprinzătoare a vieții de familie, în special activități sociale, culturale, științifice, educaționale și de interes public. Promovarea învățării familiale prin educație formală și informală în cadrul familiei. Educație partajată a membrilor familiei. Crearea condițiilor adecvate de susținere a bătrânilor, solidaritatea între generații, acționarea în vederea integrării persoanelor amenințate de incluziunea socială, protejarea demnității umane.